Momsafregning.dk

 – alt du skal vide om afregning af moms

Hvad er moms?

Så godt som alle de varer, du køber i din hverdag, er belagt med afgifter til staten. En af disse er merværdiafgiften, som i daglig tale kaldes moms. Denne afgift er på 25%.

Når du sælger en vare eller ydelse, skal du tillægge moms til beløbet. Sælger du fx en vare for 4.000 kr., så skal du lægge 1.000 kr. moms på beløbet. Din kunde skal derfor betale dig 5.000 kr., og så skal du senere afregne de 1.000 kroner i moms med Skat. Det er altså en afgift pålagt din kunde og ikke dig som erhvervsdrivende. Hvis du også køber varer og ydelser i din virksomhed, kan du få momsen tilbage i mange tilfælde. Køber du en vare for 2.000 kroner, kan du få 400 kroner tilbage, som er momsbeløbet. Du slipper altså som erhvervsdrivende for den merudgift, som momsen ville være, hvis du ikke kunne trække den fra.

Der er visse ydelser, som er undtaget for moms, fx taxakørsel, salg af finansielle ydelser, eller hvis du arbejder som tandlæge, læge eller psykolog. Disse afregner i stedet lønsumsafgift - et helt andet emne som vi ikke går dybere ind i her på siden, men du kan læse om hos Skat her.

Du har pligt til at lade dig momsregistrere, inden din omsætning (uden moms) overstiger 50.000 kr. Inden for en 12-måneders periode.

Hvad er indgående moms? (købsmoms)

Købsmoms eller indgående moms er den type moms, virksomheder betaler ved et varekøb eller ved et køb af en ydelse, når en vare købes.

Har din virksomhed omvendt solgt en vare, er der tale om udgående moms.

Hvad er salgsmoms? (udgående moms)

Salgsmoms eller udgående moms er den type moms, du som virksomhed lægger oven i prisen, når du sælger et produkt eller en serviceydelse. Beløbet, som din virksomhed får ind i moms, er den udgående moms.

Moms i EU og verden

Når du som momsregistreret virksomhed handler med virksomheder i andre lande, er der særlige regler for momsen. Du kan nemlig i mange tilfælde blive undtaget for moms.

Sælger du noget til EU, er der særlige rubrikker, der skal udfyldes på din momsangivelse for ydelser og vare, og der er også en særlig rubrik for salg udenfor EU. De rubrikker findes nederst på momsangivelsen og hedder henholdsvis rubrik a, b og c.

Køber du varer og ydelser fra virksomheder i EU og verden, skal du desuden udfylde salgsmoms-rubrikkerne øverst på din momsangivelse og anføre beløbet som en del af din købsmoms.

Køber du fx en vare fra en virksomhed i EU til 1.000 kroner, skal du selv beregne og indtaste 250 kroner i feltet moms af varekøb i udlandet (både EU og lande udenfor EU) og lægge 250 kroner til din købsmoms. Den skarpe observatør har nok allerede opdaget at dette regnestykke går i nul. Så det er altså ikke moms, du hverken betaler eller får tilbage.

Momssatser i resten af verdenen

Momssatser i resten af verdenen varierer meget fra land til land og alt efter typen af momssats. Hvis du har lyst til at sammenligne de forskellige lande, kan du nedenfor se normalsatser for moms for EU-landene, som fx tysk moms, samt se moms for Kina, Norge og USA.

Land Momssats / Normalsats
Belgien 21 %
Bulgarien 20 %
Cypern 19 %
Estland 20 %
Finland 24 %
Frankrig 20 %
Grækenland 24 %
Holland 21 %
Irland 23 %
Italien 22 %
Kroatien 25 %
Letland 21 %
Litauen 21 %
Luxembourg 17 %
Malta 18 %
Polen 23 %
Portugal 23 %
Rumænien 19 %
Slovakiet 20 %
Slovenien 22 %
Spanien 21 %
Storbritannien 20 %
Sverige 25 %
Tjekkiet 21 %
Tyskland 19 %
Ungarn 27 %
Østrig 20 %
Lande uden for EU
Kina 13 %
Norge 25 %
USA 10 %

Tysk moms

Satsen for moms i Tyskland er, som også tidligere beskrevet i vores tabel over momssatser, normalt på 19 procent. Grundet corona-situationen har Tyskland dog nedsat momssatsen, så den nu ligger på 16 procent – og for fødevarer, bøger, tidsskrifter mv. bliver momsen i Tyskland nedsat fra 7 til 5 procent.

Svensk moms

Moms i Sverige kan du også tjekke i vores momstabel over momssatser – og der vil du se, at normalsatsen for svensk moms befinder sig på 25 procent, imens produkter som mad, drikkevarer m.m. i Sverige har en momssats på 12 procent. Derudover ligger momsen på tidsskrifter, taxiatransport m.m. i Sverige på 6 procent.

Hvordan regner jeg min moms ud?

Som udgangspunkt kan du gøre det på et stykke papir, som du deler op i to kolonner. I den ene kolonne skriver du din købsmoms, og i den anden kolonne skriver du al din salgsmoms. Husk også at skrive dato på, da moms skal indberettes hver måned, hvert kvartal eller hvert halvår alt efter, hvilken type virksomhed du har (Se næste afsnit).

Hvis du for eksempel skal afregne moms for først halvår 2018, så lægger du alle bilag fra salgsmoms-kolonnen med en dato fra den 1. januar 2018 til den 30. juni 2018 sammen, og bagefter gør du det samme med din købsmoms.

Som et eksempel kan vi sige, at tallet i salgsmomsen blev 20.000 kr., og tallet i købsmoms blev 5.000 kr. Du skal nu trække købsmomsen fra din salgsmoms. I dette eksempel bliver resultatet 15.000 kr. Det er det, du skal indbetale til Skat. Hvis du ikke har lyst til at rode rundt med tal på et stykke papir, så kan de fleste regnskabsprogrammer regne dette tal ud for dig.

Når du afregner moms med Skat, så skal du både angive din salgsmoms og købsmoms, så regner Skats system resultatet ud for dig.

Hvis din virksomhed ikke har haft nogen aktivitet, skal du indberette salgs- og købsmomsen med 0.

Det kan ske, at din købsmoms overstiger din salgsmoms. I det tilfælde vil Skat udbetale den negative moms til din virksomheds NemKonto. Det sker normalt tre uger efter, at du har indberettet moms.

Hvis du indberetter moms for sent, giver det en bøde. Hvis momsen betales for sent, skal du betale en månedlig rente fra forfaldstidspunktet. Du kan hverken trække bøden eller renten fra i skat.

Udregn momsen med denne momsberegner

Indberet moms

Indberetningen af moms, er den handling du foretager dig, når du skal indberette moms til Skattestyrelsen. Du skal angive hvor meget købs- og salgsmoms din virksomhed har haft i den pågældende momsperiode, så du indenfor momsfristen derefter kan afregne denne momsbetaling.

Indberet din moms via Skattestyrelsens hjemmeside, hvorpå du gennem “TastSelv Erhverv”-systemet, indberetter dine momstal.

Du kan se vores guide til hvordan du indberetter moms via. Skat.dk lige her.

Indberet moms via regnskabsprogram

Hvis du i stedet har et regnskabsprogram hvor du kan indberette moms fra, kan du opleve en mere simpel momsindberetning.

Hos Dinero kan du eksempelvis overføre din momstal fra regnskabsprogrammet direkte til Skat.dk. På den måde undgår du at skulle kopiere alle dine tal, for derefter at overføre og indberette moms. I stedet overfører du blot tallene med ét enkelt klik og godkender blot din momsindberetning hos Skattestyrelsen.

Betaling af moms

Betaling af moms kan ske de sidste fem hverdage, der følger op til fristen. Når du skal betale moms, har du en række betalingsmuligheder. Du kan betale via:

  • Tilmelding til Nets (PBS/Betalingsservice)
  • Netbank
  • Visa/Dankort og MobilePay
  • Udenlandsk konto

Skal din momsindbetaling ske rettidigt, så sørg for at opfylde følgende punkter:

  • Betaling via netbank eller anmodning til bank: Beløbet skal trækkes på din konto senest på datoen for udløbet af betalingsfristen. Her skal du være opmærksom på din banks frister for overførsler, da det kan være forskelligt fra bank til bank.
  • Via indbetalingskort: Skal betales senest på datoen for udløbet af betalingsfristen.
  • Via Nets LeverandørService: Trækningen af din betaling skal være godkendt på TastSelv Erhverv senest klokken 16 bankdagen før betalingsfristens udløber.

Hvor tit skal jeg afregne moms?

Afhængig af virksomhedens størrelse er der forskellige frister for indberetning og betaling af moms.

Moms i nystartede virksomheder

Nystartede virksomheder skal afregne moms hvert kvartal og indberette og betale momsen 2 måneder efter kvartalets udløb. Eksempelvis skal momsen for første kvartal angives og betales senest første hverdag i juni.

Moms i små virksomheder

Små virksomheder med et momspligtigt salg på højst 5 mio. kr. om året skal afregne moms halvårligt. Momsen for første halvår skal indberettes senest første hverdag i september, og momsen for andet halvår skal indberettes senest første hverdag i marts i det efterfølgende år.

Moms i mellemstore virksomheder

Virksomheder med et momspligtigt salg på 5-50 mio. kr. om året skal afregne moms kvartalsvis. Momsen skal indberettes to måneder efter kvartalets udløb, ligesom ved nystartede virksomheder.

Moms i store virksomheder

Virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer overstiger 50 mio. kr. årligt, skal afregne moms månedligt. Momsen skal indberettes senest 25 dage efter månedens udløb.

Se aktuelle moms frister her

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Hvordan afregner jeg moms via SKATs hjemmeside?

Det er faktisk ikke svært selv at angive sin moms. Når du først har regnet din salgs- og købsmoms ud for en given momsperiode, så er det at følge disse få trin:

1: Start med at gå til SKATs log ind side. Indtast dit CVR-nr. og TastSelv-kode.
(Har du ikke en TastSelv kode kan du bestille en her.)

Digital Signatur

2: Når du er logget ind skal du klikke på ”Moms” og herefter på ”Indberet”.

Indberet moms

3: Her får du vist den aktuelle momsperiode. Klik på ”Indberet”.

momsperiode

4: Dette er selve indberetningsskemaet. Udfyld felterne ”Salgsmoms” og Købsmoms”. Skat udregner så automatisk det beløb, du skal betale eller har til gode. Det kan du se i feltet ”Moms i alt”. Hvis alt passer, så afslut ved at klikke på ”Godkend”.

Indberetning af moms

5: Du får nu vist en kvittering af det, du har indberettet. Bemærk, at der på kvitteringen er en FIK-kode, du skal bruge til at betale momsen via din netbank. Der også angivet en betalingsfrist. Afslut med ved at udskrive kvitteringen, og indsæt kvitteringen i mappen sammen med dine øvrige bilag.

Momsafregning

Momsberegning

Når du skal beregne moms, skal du først og fremmest vide, om du skal regne fra eksklusiv moms til inklusiv moms eller omvendt fra inklusiv moms til eksklusiv moms.

I det følgende kan du se, hvordan du beregner momsen for begge scenarier.

Eksklusiv moms til inklusiv moms

Hvis du har et beløb, der er eksklusiv moms (ekskl. moms), og du gerne vil finde beløbet inklusiv moms, skal du faktisk bare gange beløbet med 1,25.

Har du fx et produkt, der koster 1.000 kroner eksklusiv moms, skal du altså gange det med 1,25 for at få beløbet inklusiv moms.

I eksemplet her bliver beløbet inklusiv moms altså 1.000 kroner * 1,25 = 1.250 kroner

Momsen vil af dette beløb udgør forskellen mellem de to beløb 1.250 kroner og 1.000 kroner = 250 kr.

Inklusiv moms til eksklusiv moms

Har du derimod et beløb, som er inklusiv moms, og vil du gerne finde beløbet eksklusiv moms? Så skal du gange det pågældende beløb med 0,8.

Hvis vi tager udgangspunkt i beløbet inklusiv moms ovenfor på 1.250 kroner, skal det altså ganges med 0,8. Du ender så med regnestykket 1.250 kroner * 0,8 = 1.000 kroner.

Momsen udgør så 1.250 kroner - 1.000 kr. = 250 kr.

Hvad er et momsnummer?

Et momsnummer er et nummer, der bruges til at identificere virksomheder. Derudover anvendes nummeret som regel ved offentlige registreringer, når virksomheder skal lave aftaler, ligesom det skal fremgå af fakturaer. I langt de fleste tilfælde er momsnummeret en virksomheds CVR-nummer, hvor landekoden (fx DK) står foran.

Tjek momsnummer

Ønsker du at få en validering af et momsnummer, er det heldigvis meget nemt at tjekke. I det følgende kan du finde to vejledninger til, hvordan du validerer et momsnummer afhængigt af, om det er et dansk momsnummer eller et momsnummer fra et andet EU-land.

Tjek momsnummer Danmark

Hvis du skal finde eller tjekke et dansk momsnummer, kan du gøre klikke dig ind på Skattestyrelsens hjemmeside. Her kan du både finde og tjekke momsnumre fra Danmark, ligesom du kan søge på CVR-nummer, firmanavn og adresse. Der er altså rig mulighed for validering af danske momsnumre.

Tjek momsnummer EU

Skal du i stedet finde eller tjekke momsnumre fra EU, er det også nemt at få en validering i hus. Du kan nemlig tjekke EU-momsnumre online på EU’s hjemmeside. For at kunne tjekke eller validere et EU-momsnummer skal du bruge momsregistreringsnummer og medlemsstat – både for den, du vil tjekke, og for dig selv.

Momsregistrering

En momsregistrering betyder, at man som momspligtig virksomhed registrerer sig for at kunne betale den lovpligtige moms til staten.

For at man kan indberette moms, skal man som nævnt først sørge for at blive momsregistreret på Virk.dk.

Hvornår skal man momsregistreres?

Et af det mest almindelige spørgsmål i forbindelse med momsregistrering er, hvornår man skal momsregistreres.

Som udgangspunkt skal alle danske selvstændige/virksomheder faktisk momsregistreres, men der kan være visse områder, hvor man kan blive fritaget.

Hvornår man skal momsregistreres afhænger af omsætningen, samt hvilke varer og ydelser man sælger.

Omsætningsgrænse på 50.000 kr.

Der findes en årlig omsætningsgrænse på 50.000 kroner for, hvornår man skal momsregistreres. Det betyder altså, at du skal momsregistreres, såfremt du forventer at overstige 50.000 kroner i omsætning.

Det er værd at lægge mærke til, at du skal momsregistrere dig, så snart du har en forventning om at overskride grænsen inden for en hvilken som helst periode på 12 måneder.

Ydermere skal du huske, at du også gerne må blive momsregistreret, selvom du ikke overstiger omsætningsgrænsen. Så skal du indberette, men vil få pengene tilbage andre steder i dit regnskab, såfremt du ikke overstiger grænsen.

Særlige områder

Der findes som nævnt enkelte områder, hvor virksomheder ikke er momspligtige. Det gælder eksempelvis bankrådgivning, forsikringer, undervisning, lægelige ydelser samt behandlingsydelser.

I den forbindelse skal du dog være opmærksom på, om du sælger varer med moms – for eksempel cremer – i din ellers momsfritagede virksomhed. I så fald skal du momsregistreres, men kun betale moms af det salg, som er momspligtigt.