Momsafregning.dk

 – alt du skal vide om afregning af moms

Hvad er moms?

Så godt som alle de varer, du køber i din hverdag, er belagt med afgifter til staten. En af disse er merværdiafgiften, som i daglig tale kaldes moms. Denne afgift er på 25%.

Når du sælger en vare eller ydelse, skal du tillægge moms til beløbet. Sælger du fx en vare for 4.000 kr., så skal du lægge 1.000 kr. moms på beløbet. Din kunde skal derfor betale dig 5.000 kr., og så skal du senere afregne de 1.000 kroner i moms med Skat. Det er altså en afgift pålagt din kunde og ikke dig som erhvervsdrivende. Hvis du også køber varer og ydelser i din virksomhed, kan du få momsen tilbage i mange tilfælde. Køber du en vare for 2.000 kroner, kan du få 400 kroner tilbage, som er momsbeløbet. Du slipper altså som erhvervsdrivende for den merudgift, som momsen ville være, hvis du ikke kunne trække den fra.

Der er visse ydelser, som er undtaget for moms, fx taxakørsel, salg af finansielle ydelser, eller hvis du arbejder som tandlæge, læge eller psykolog. Disse afregner i stedet lønsumsafgift - et helt andet emne som vi ikke går dybere ind i her på siden, men du kan læse om hos Skat her.

Du har pligt til at lade dig momsregistrere, inden din omsætning (uden moms) overstiger 50.000 kr. Inden for en 12-måneders periode.

Moms i EU og verden

Når du som momsregistreret virksomhed handler med virksomheder i andre lande, er der særlige regler for momsen. Du kan nemlig i mange tilfælde blive undtaget for moms.

Sælger du noget til EU, er der særlige rubrikker, der skal udfyldes på din momsangivelse for ydelser og vare, og der er også en særlig rubrik for salg udenfor EU. De rubrikker findes nederst på momsangivelsen og hedder henholdsvis rubrik a, b og c.

Køber du varer og ydelser fra virksomheder i EU og verden, skal du desuden udfylde salgsmoms-rubrikkerne øverst på din momsangivelse og anføre beløbet som en del af din købsmoms.

Køber du fx en vare fra en virksomhed i EU til 1.000 kroner, skal du selv beregne og indtaste 250 kroner i feltet moms af varekøb i udlandet (både EU og lande udenfor EU) og lægge 250 kroner til din købsmoms. Den skarpe observatør har nok allerede opdaget at dette regnestykke går i nul. Så det er altså ikke moms, du hverken betaler eller får tilbage.

Hvordan regner jeg min moms ud?

Som udgangspunkt kan du gøre det på et stykke papir, som du deler op i to kolonner. I den ene kolonne skriver du din købsmoms, og i den anden kolonne skriver du al din salgsmoms. Husk også at skrive dato på, da moms skal indberettes hver måned, hvert kvartal eller hvert halvår alt efter, hvilken type virksomhed du har (Se næste afsnit).

Hvis du for eksempel skal afregne moms for først halvår 2018, så lægger du alle bilag fra salgsmoms-kolonnen med en dato fra den 1. januar 2018 til den 30. juni 2018 sammen, og bagefter gør du det samme med din købsmoms.

Som et eksempel kan vi sige, at tallet i salgsmomsen blev 20.000 kr., og tallet i købsmoms blev 5.000 kr. Du skal nu trække købsmomsen fra din salgsmoms. I dette eksempel bliver resultatet 15.000 kr. Det er det, du skal indbetale til Skat. Hvis du ikke har lyst til at rode rundt med tal på et stykke papir, så kan de fleste regnskabsprogrammer regne dette tal ud for dig.

Når du afregner moms med Skat, så skal du både angive din salgsmoms og købsmoms, så regner Skats system resultatet ud for dig.

Hvis din virksomhed ikke har haft nogen aktivitet, skal du indberette salgs- og købsmomsen med 0.

Det kan ske, at din købsmoms overstiger din salgsmoms. I det tilfælde vil Skat udbetale den negative moms til din virksomheds NemKonto. Det sker normalt tre uger efter, at du har indberettet moms.

Hvis du indberetter moms for sent, giver det en bøde. Hvis momsen betales for sent, skal du betale en månedlig rente fra forfaldstidspunktet. Du kan hverken trække bøden eller renten fra i skat.

Udregn momsen med denne momsberegner

Hvor tit skal jeg afregne moms?

Afhængig af virksomhedens størrelse er der forskellige frister for indberetning og betaling af moms.

Moms i nystartede virksomheder

Nystartede virksomheder skal afregne moms hvert kvartal og indberette og betale momsen 2 måneder efter kvartalets udløb. Eksempelvis skal momsen for første kvartal angives og betales senest første hverdag i juni.

Moms i små virksomheder

Små virksomheder med et momspligtigt salg på højst 5 mio. kr. om året skal afregne moms halvårligt. Momsen for første halvår skal indberettes senest første hverdag i september, og momsen for andet halvår skal indberettes senest første hverdag i marts i det efterfølgende år.

Moms i mellemstore virksomheder

Virksomheder med et momspligtigt salg på 5-50 mio. kr. om året skal afregne moms kvartalsvis. Momsen skal indberettes to måneder efter kvartalets udløb, ligesom ved nystartede virksomheder.

Moms i store virksomheder

Virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer overstiger 50 mio. kr. årligt, skal afregne moms månedligt. Momsen skal indberettes senest 25 dage efter månedens udløb.

Se aktuelle moms frister her

Kilde: virksomhedsguiden.dk

Hvordan afregner jeg moms via SKATs hjemmeside?

Det er faktisk ikke svært selv at angive sin moms. Når du først har regnet din salgs- og købsmoms ud for en given momsperiode, så er det at følge disse få trin:

1: Start med at gå til SKATs log ind side. Indtast dit CVR-nr. og TastSelv-kode.
(Har du ikke en TastSelv kode kan du bestille en her.)

Digital Signatur

2: Når du er logget ind skal du klikke på ”Moms” og herefter på ”Indberet”.

Indberet moms

3: Her får du vist den aktuelle momsperiode. Klik på ”Indberet”.

momsperiode

4: Dette er selve indberetningsskemaet. Udfyld felterne ”Salgsmoms” og Købsmoms”. Skat udregner så automatisk det beløb, du skal betale eller har til gode. Det kan du se i feltet ”Moms i alt”. Hvis alt passer, så afslut ved at klikke på ”Godkend”.

Indberetning af moms

5: Du får nu vist en kvittering af det, du har indberettet. Bemærk, at der på kvitteringen er en FIK-kode, du skal bruge til at betale momsen via din netbank. Der også angivet en betalingsfrist. Afslut med ved at udskrive kvitteringen, og indsæt kvitteringen i mappen sammen med dine øvrige bilag.

Momsafregning